Menu rozwijane

Elbląg (województwo warmińsko-mazurskie)

1. Elbląg, Szkoła podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica, ul. Szańcowa 2, g. 10:00-12:00.

W Elblągu uroczystość poprowadzą dwie polonistki: Emilia Staniszewska i Urszula Tałuć. Na początku zostanie przedstawiona krótka prezentacja życia i twórczości A. Fredry, po czym nastąpi odczytanie (przez nauczyciela) wybranych utworów poety (dostosowanych do klas IV-VI). Następnie zostanie przeprowadzona analiza wierszy oraz pogadanka o uczuciach i emocjach, jakie wywołują w uczniach przeczytane teksty. Na zakończenie każdy uczeń otrzyma zakładkę do książki z krótką biografią poznanego poety, wykonaną przez polonistki.

2. Elbląg, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Urocza 4, g. 10:00-12:00.

W Elblągu odbędzie się spotkanie integracyjne klas 0 – 1, podczas którego na uczestników czekać będzie „Kącik czytelniczy - Fredro dzieciom”, czytanie „Małpy w kąpieli”, „Rodzinne malowanki”, zabawy taneczne i ruchowe, pokaz tańca afrykańskiego, malowanie twarzy oraz kolorowanie obrazków i układanie puzzli.

3. Elbląg, Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, od g. 11.00

Głównym miejscem przeprowadzenia „Narodowego czytania” będzie Stare Miasto.

Przed salą ślubów, która od września będzie miała swoje miejsce w Ratuszu Staromiejskim, będziemy zapraszać nowożeńców i nie tylko do wspólnego czytania „Ślubów panieńskich”. Wśród lektorów znajdą się znane postaci miasta. Dodatkowo, w miejscu czytania poematu przygotowane zostanie stoisko eksponujące wydania wybranych dzieł Aleksandra Fredry. Na Bulwarze Zygmunta Augusta nad rzeką Elbląg stowarzyszenie odtwórców historycznych, w tym wikingowie, zaproszą do czytania „Zemsty”. W całe przedsięwzięcie będą zaangażowani uczniowie elbląskich szkół, instytucje kultury, aktorzy, artyści oraz organizacje pozarządowe.

Do akcji zaprosiliśmy lokalne media (Radio Eska, Telewizję Elbląską, eKulturalni.pl, Dziennik Elbląski, Info.elblag.pl, Portel.pl, Elbląg.net), które 7 września będą informowały o akcji i namawiały do czytania dzieł Aleksandra Fredry.

4. Elbląg, Przedszkole nr 33, ul. Królewiecka 35, g. 10.00 – 12.00

W programie:

- Krótka charakterystyka Aleksandra Fredry skierowana do dzieci

- Oglądanie zdjęć i gazetki o A. Fredrze

- Oglądanie książek A. Fredry

- Wybór wiersza przez dzieci do słuchania - czyta nauczyciel

- Wybór wiersza przez dzieci do słuchania - czyta rodzic

- Wybór wierszy przez dzieci do słuchania - czyta pani Dyrektor

- Wykonanie na dużym formacie ilustracji do wybranego przez dzieci wierszyka.

5. Elbląg, Gimnazjum nr 6, ul. Rawska 3, g. 10.00 – 14.00

Wstęp dotyczący dorobku Aleksandra Fredry przygotuje młodzież pod kierunkiem Bibliotekarza szkolnego. Młodzież tuż po rozpoczęciu roku szkolnego dokona wyboru utworów, uwzględniając ich rangę w literaturze polskiej jak i dostępność w bibliotece szkolnej. Do czytania zostaną zaproszeni wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice, emeryci i osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu ze środowiska lokalnego. Do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji publicznego czytania udostępnione będzie pomieszczenie świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 6.

6. Kawiarnia „Wyspa Skarbów”, ul. Stary Rynek 10, g. 17.00-18.30

Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu odczyta z podziałem na role nieznane dzieło Aleksandra Fredry pt. „List. Komedia w jednym akcie wierszem”.
Głośne czytanie odbędzie się w centralnym miejscu elbląskiej starówki - w ogródku kawiarni „Wyspa Skarbów” o godz. 17.00. Licealiści przedstawią sztukę, której akcja odbywa się w nocy, a szereg nieporozumień wynika z tego, że postacie nie mogą siebie rozpoznać. Odbiorcami czytania będą nie tylko kawiarniani goście, ale również spacerujący elblążanie.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Polna 8, g. 9.00-12.00

Spotkanie z utworami Aleksandra Fredry rozpocznie się w sali gimnastycznej. Przed prezentacją utworów dzieci zapoznają się z życiem i twórczością pisarza. Do czytania utworów zaproszono nauczycieli oraz rodziców wychowanków ośrodka. Zaprezentowane zostaną następujące wiersze: ,,Paweł i Gaweł” , ,,Małpa w kąpieli”, ,, Bajeczka o osiołku” , Bajka o sowie” oraz ,,Koguty”. Wybrane wiersze uczniowie zilustrują dowolną techniką plastyczną. Wraz z rodzicami przygotują inscenizację do wiersza ,,Paweł i Gaweł”.
Podczas spotkania na dzieci i ich rodziców będą czekały różnorodne zadania związane z akcją m.in. puzzle, rebusy, krzyżówki, zagadki.
Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzyma okolicznościową plakietkę.

Lokalizacja