Menu rozwijane

Dynów (województwo podkarpackie)

Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. 1 maja 17, g. 17.00-20.00

Organizatorem uroczystości związanych z Narodowym Czytaniem będzie liceum ogólnokształcące w Dynowie przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieła Aleksandra Fredry czytać będą mieszkańcy Dynowa, uczniowie dynowskich szkół, przedszkolaki, zawodowi aktorzy wywodzący się z Dynowa lub z nim związani, przedstawiciele regionalnych władz, członkowie lokalnych towarzystw społeczno-kulturalnych. Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa zatytułowana „Związki Aleksandra Fredry z Podkarpaciem” przygotowana przez młodzież liceum ogólnokształcącego w Dynowie.

Lokalizacja