Menu rozwijane

Dubiny (województwo podlaskie)

Dubiny, Zespół Szkół w Dubinach, ul Główna 1b, g. 9.00 – 11.00

W zespole szkół w Dubinach w ramach obchodów odbędą się: wystawa na temat życia i twórczości A. Fredry, przypomnienie „złotych myśli” autora, prezentacja multimedialna na temat dorobku najwybitniejszego polskiego komediopisarza, czytanie utworów Aleksandra Fredry przez zaproszonych gości i rodziców, tworzenie wspólnego obrazu do przeczytanych utworów (malowanego farbami na płótnie), konkurs plastyczny dla klas 0-4 na podstawie bajki ,,Paweł i Gaweł”, konkurs pt. ,,Zemsta uczy i bawi” dla klas 2-3 gimnazjum oraz konkurs czytania ze zrozumieniem na temat życia i twórczości A. Fredry dla klas 5-6 i 1 gimnazjum. Informacje na temat obchodów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej ZS w Dubinach.

Lokalizacja