Menu rozwijane

Dubeninki (województwo warmińsko-mazurskie)

Dubeninki, boisko przy szkole podstawowej, ul. Szkolna 1, g. 15.00 – 17.00

W Dubeninkach akcję „Narodowe czytanie” rozpocznie korowód młodzieży gimnazjalnej w strojach z epoki Aleksandra Fredry. Wiersze, bajki i fragmenty „Zemsty czytać będą przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji, nauczyciele, wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy GCK oraz mieszkańcy Dubeninek i okolicznych wsi. Czytaniu towarzyszyć będą konkursy, quizy i zagadki dla dzieci i młodzieży. W przypadku deszczowej pogody akcja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Lokalizacja