Menu rozwijane

Dąbrowa Chełmińska (województwo kujawsko-pomorskie)

Dąbrowa Chełmińska, Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna, ul. Bydgoska 19, g. 11.00 – 13.00

W zależności od pogody utwory A. Fredry czytać będziemy: w czytelni biblioteki z nagłośnieniem na zewnątrz budynku lub w ogródku przed biblioteką. Do czytania w miłej atmosferze zaprosimy Wójta Gminy, Przewodniczącą Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Dyrektorów i nauczycieli z Zespołów Szkół z terenu gminy, bibliotekarzy oraz młodzież z Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, która będzie czytać „Zemstę” z podziałem na role. Pozostali zaproszeni goście będą czytać m. in. „Bajki”, „Ojczyzna nasza”, „List do R.”, „Do jenerała Józefa Załuskiego mojego towarzysza broni”.

Lokalizacja