Menu rozwijane

Dąbie (województwo śląskie)

Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Pocztowa 39

Organizatorzy „Narodowego Czytania” w Dąbiu zapraszają do wspólnego czytania uczniów, nauczycieli i rodziców. Program akcji obejmuje multimedialną prezentację na temat życia i twórczości Aleksandra Fredry, publiczną lekturę wybranych utworów pisarza oraz zajęcia plastyczne.

Lokalizacja