Menu rozwijane

Czudec (województwo podkarpackie)

Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Czudcu, ul. Rzeszowska 33, g. 11.30 - 12.30

Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością A. Fredry, głośne czytanie fragmentów jego dzieł, zabawa z dziećmi poprzez inscenizacje.

Lokalizacja