Menu rozwijane

Częstochowa (województwo śląskie)

Park im. Stanisława Staszica, g. 17.00-21.00

W Częstochowie miejscem realizacji akcji Narodowe Czytanie będzie Park im. Stanisława Staszica, chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta. Osoby zaproszone do czytania utworów autora „Zemsty” oraz muzycy uświetniający lekturę swymi występami – zaprezentują się na specjalnie przygotowanej „scenie na wodzie”. Dodatkowe elementy aranżacji przestrzeni nawiązywać będą do epoki, w której żył i A. Fredro. Intencją organizatorów jest przybliżenie częstochowianom mniej znanej części literackiego dorobku Aleksandra Fredry. Stąd pomysł, aby przedstawić nie komedie, lecz wiersze oraz fragmenty prozy autorstwa bohatera tegorocznej edycji „Narodowego Czytania”.

Wybrane utwory Fredry czytać będą przedstawiciele władz samorządowych, aktorzy częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza oraz przedstawiciele lokalnych środowisk społeczno-kulturalnych. Artystycznym „ornamentem” lektury staną się występy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie; planowany jest również koncert zespołu kameralnego Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Lokalizacja