Menu rozwijane

Czerwone (województwo podlaskie)

Czerwone, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Czerwone 50, g. 15.00 – 18.00

W programie: odczytanie listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przedstawienie informacji biograficznych o Aleksandrze Fredrze połączone z prezentacją multimedialną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, wystawa dzieł Aleksandra Fredry, krótkie inscenizacje utworów Fredry w wykonaniu młodzieży szkolnej i akademickiej skupionej przy bibliotece, wspólne czytanie bajek Fredry przez wójta gminy Kolno, przedstawicieli samorządu gminy Kolno i powiatu kolneńskiego, dyrektorów i pracowników jednostek gminnych, bibliotekarzy powiatu kolneńskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Kolno, przedstawicieli mediów, podmiotów gospodarczych i lokalnych grup działania: OSP, KGW, Kluby Seniora oraz mieszkańców gminy Kolno przeplatane zagadkami, quizami rodzinnymi, konkursami, utworami muzycznymi w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Czerwieniacy”.

Lokalizacja