Menu rozwijane

Czeremcha (województwo podlaskie)

Czeremcha, Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze, 6 września, g. 10.00 – 11.30

W przeddzień akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” w gminnej bibliotece zaproszeni goście czytać będą przedszkolakom i uczniom kl. I-III utwory Aleksandra Fredry.

Lokalizacja