Menu rozwijane

Chorzele (województwo mazowieckie)

Park na Placu Kościuszki, g. 14:00-17:00

W Chorzelach uroczystość przebiegała będzie według scenariusza opracowanego przez pracowników biblioteki, zaś aktywny udział w czytaniu wezmą: seniorzy, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy miasta i gminy Chorzele. Czytanie będzie odbywać się z podziałem na role, aby wzmocnić kontakt międzypokoleniowy. Dodatkową atrakcją będzie słodki poczęstunek dla uczestników oraz konkurs wiedzy dotyczący Fredry i jego twórczości.

Lokalizacja