Menu rozwijane

Chociwel (województwo zachodniopomorskie)

Chociwel, 5 września, g. 09:00-11:00 oraz 17:00-19:00

W Chociwlu uroczystości związane z akcją Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro odbędą się w Bibliotece Miejskiej oraz Zespole Placówek Oświatowych. O przeczytanie utworów Aleksandra Fredry zostaną poproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz gminy, radni, dyrekcja szkoły oraz kierownictwo jednostek organizacyjnych gminy.

Lokalizacja