Menu rozwijane

Celestynów (województwo mazowieckie)

Celestynów, Zespół Szkół w Celestynowie, ul. Św. Kazimierza 55 , g. 18.00 – 19.00

W ramach uroczystości odbędzie się spotkanie z aktorką Laurą Łącz, która czytać będzie wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry m.in. „Pan Geldhab”, „Cudzoziemszczyzna”, „Śluby Panieńskie”, „Zemsta” i wybrane wiersze dla dzieci oraz przedstawi życie i twórczość autora.

Lokalizacja