Menu rozwijane

Ceków-Kolonia (województwo wielkopolskie)

Gmina Ceków-Kolonia, Zespół Szkół w Kamieniu, Zespół Szkół w Cekowie, Szkoła Podstawowa w Kosmowie, Szkoła Podstawowa w Morawinie, 6 września, g. 11:00-15:00

Podczas Narodowego Czytania w trasę objazdową po placówkach edukacyjnych wyruszy trupa objazdowa, która pod opieką dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu wystąpi z repertuarem Fredry przed rodzicami, dziećmi i innymi zainteresowanymi osobami. W skład grupy artystycznej wejdą: wójt, sekretarz gminy, radni, dyrektorzy szkół, biblioteki, Gminnego Centrum Kultury. Spotkanie uwiecznią: prace plastyczne, dokumentacja fotograficzna, wystawa w urzędzie gminy i szkołach oraz na stronach internetowych tychże jednostek.

Lokalizacja