Menu rozwijane

Busko-Zdrój (województwo świętkorzyskie)

Busko Zdrój, Buskie Samorządowe Centrum Kultury, g. 12.00 – 15.00

Podczas uroczystości zostaną przeczytane bajki, wiersze oraz fragmenty prozy Aleksandra Fredry. Bezpośrednio po przeczytaniu wszystkich utworów przez zaproszonych gości, wystawiony zostanie spektakl teatralny p.t. „Zemsta” wg Aleksandra Fredry w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Marszałka Piłsudskiego w Jarosławicach.

Lokalizacja