Menu rozwijane

Bukowno (województwo małopolskie)

Bukowno, Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie, g. 10:00-12:00.

Do wspólnego czytania bajek A. Fredry zaproszone zostaną dzieci, młodzież i dorośli oraz przedstawiciele władz miasta Bukowno. Swoją obecność zadeklarowały także osoby skupione w klubie „Biblioteka Aktywnego Człowieka”. Czytaniu towarzyszyć będzie słodka kawiarenka.

Lokalizacja