Menu rozwijane

Brzeźnica (województwo dolnośląskie)

Brzeźnica, Brzeźnica nr 46; Filia Biblioteki Publicznej w Bardzie, g. 10.00 – 11.30

Mieszkańcom Brzeźnicy, czytelnikom biblioteki zostaną przedstawione wiersze i bajki A. Fredry o charakterze humorystycznym.

Wśród atrakcji:

- lektorzy przebrani za postacie XIX-wieczne

- wystawa książek z tekstami oraz biografiami A. Fredry

- ilustracje fredrowskie

- wystawka prac plastycznych tematycznie związanych z utworami A. Fredry

- muzyka romantyczna

Publiczność zostanie poczęstowana ciastkami i herbatą podaną na serwisie porcelanowym nawiązującym do XIX-wiecznych wzorów.

Lokalizacja