Menu rozwijane

Bratkówka (województwo podkarpackie)

 Bratkówka, Szkoła Podstawowa im. bł. Stanisława Starowieyskiego, g. 9.00-10.00

Uroczystość „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” w Szkole Podstawowej w Bratkówce zorganizowana zostanie dla uczniów klas I-VI. Program akcji obejmuje prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Aleksandra Fredry, czytanie bajek w wykonaniu uczniów klas II-VI oraz wystawkę książek, na której zgromadzone zostaną utwory pisarza.

Lokalizacja