Menu rozwijane

Braniewo (województwo warmińsko-mazurskie)

Braniewo, Restauracja „Spichlerz Mariacki”, ul. Portowa 6, g. 11.00 – 13.00

 

W pięknej scenerii przed Restauracją „Spichlerz Mariacki” w Braniewie odbędzie się „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”. Utwory będą czytać: władze samorządowe, nauczyciele, dzieci i młodzież z braniewskich szkół, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, zespoły śpiewacze, , uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki, bibliotekarze oraz mieszkańcy miasta. Dodatkowo przewidziano: wystawę poświęconą twórczości Aleksandra Fredry, kącik plastyczny dla dzieci.

Spotkanie poprowadzi braniewianin, Szymon Kołodziej, aktor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Lokalizacja