Menu rozwijane

Bolków (województwo dolnośląskie)

Bolków, Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego, g. 8.00 - 14.00

Podczas lekcji języka polskiego poloniści w poszczególnych klasach odczytali fragmenty „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”.

Lokalizacja