Menu rozwijane

Bolesławiec (województwo dolnośląskie)

1. Bolesławiec, Teatr Stary, ul. Teatralna 1, g. 17.00-19.00

Przy współpracy z powiatem bolesławieckim oraz I LO w oparciu o działające w Młodzieżowym Domu Kultury pracownie przygotowane zostanie czytanie fragmentów twórczości A. Fredry przez uczniów, nauczycieli, miłośników „Zemsty”, oraz urzędników odpowiedzialnych za kulturę. W przerwach zaprezentowane zostaną dwie etiudy teatralne na tekstach Fredry, oraz fragmenty spektaklu Fredry (odtworzony na ekranie), zaś licealiści przygotowują piosenki w oparciu o teksty poety. Poza tym przypomniana zostanie biografia twórcy, zaś w korytarzach obejrzeć będzie można wystawę zasobów dzieł autora z Biblioteki Miejskiej w Bolesławcu.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Ceramiczna 5, g. 9.00-14.00

Czytanie odbywać się będzie w bibliotece szkolnej. Utwory czytać będą nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciele poloniści oraz zaproszeni goście. Na lekcjach języka polskiego zostanie przybliżona postać Aleksandra Fredry oraz jego utwory.

Lokalizacja