Menu rozwijane

Bobrza (województwo świętokrzyskie)

Bobrza, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrzy, g. 17.00 - 20.00

W organizowanej przez nas uroczystości weźmie udział około 60 dzieci i 20 dorosłych. Dzieła Aleksandra Fredry będą czytać tak młodzi jak i dorośli, m.in. Sołtys Sołectwa Bobrza- Stanisław Banaś. Później rozpocznie się ognisko, śpiew i zabawy kończące ten wieczór.

Lokalizacja