Menu rozwijane

Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie)

Biskupiec, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 3, g. 12.00 – 13.00

Czytane będą wybrane utwory i fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Czytać będą seniorzy z Klubu Seniora „Radość” oraz dzieci i rodzice.

Lokalizacja