Menu rozwijane

Bircza (województwo podkarpackie)

Bircza, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Rynek 8/1, g. 10.00 – 14.00

 Na scenie ze scenografią przedstawiającą ruiny zamku czytać będą z podziałem na role „Zemstę” A. Fredry zaproszeni goście m.in. władze Gminy Bircza, Radni, przedstawiciele instytucji kultury, nauczyciele, młodzież oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Akcję czytania poprowadzi Dyrektor GOKSiT w Birczy Pani Anna Kozanecka. Czytanie utworu zostanie poprzedzone prezentacją multimedialną, która przybliży biografię komediopisarza A. Fredry. Zaprezentowane informacje będą mogły być wykorzystane podczas quizu pt. ,,Co wiesz o A. Fredrze” przeprowadzonego w przerwach czytania utworu. Wspólnemu czytaniu towarzyszyć będzie również konkurs na najpiękniejszy głos lektora, który zostanie rozstrzygnięty na końcu spotkania. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody. Planujemy zaprosić dzieci do czytania wierszy A. Fredry m.in. „Paweł i Gaweł”   i ,,Małpa w kąpieli”.  Muzycznym podkładem wspólnego czytania będą utwory polskich kompozytorów. Podczas przerwy przewidujemy poczęstunek dla gości.

Lokalizacja