Menu rozwijane

Bielsk Podlaski (województwo podlaskie)

 1. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, ul. Poniatowskiego 9; 6 września, g. 10.00-12.30
  W przeddzień akcji Narodowe Czytanie w Bielsku Podlaskim nauczyciele i zaproszeni goście czytać będą uczniom kl. I-III utwory Aleksandra Fredry. Następnie zostaną oni zapoznani z życiem i twórczością pisarza poprzez wystawę w bibliotece szkolnej. Do przeczytanych utworów uczniowie wykonają ilustracje, a najciekawsze z nich zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
 2. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława St. Reymonta, ul. Widowska 1, g. 10:00-12:00
  Organizatorzy planują w akcję Narodowego Czytania zaangażować jak największa liczbę uczniów i nauczycieli. Uroczystość rozpocznie się od przypomnienia biografii autora i jego znaczenia w historii literatury polskiej. Następnie wspólnie przeczytane zostaną „Śluby panieńskie”.
 3. Bielsk Podlaski, Kawiarnia „Hajduczek”, ul. Mickiewicza 25,. g. 12.00 - 13.00

  Publiczne czytanie utworów Aleksandra Fredry organizowane przez urząd miejski.


   

Lokalizacja