Menu rozwijane

Białaczów (województwo łódzkie)

Gminna Biblioteka Publiczna, g. 10:00-12:00

Akcja Narodowego Czytania odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie. Odbędzie się prezentacja multimedialna na temat Aleksandra Fredry w celu przybliżenia uczestnikom utworów i twórczości poety. Spotkanie zaplanowane jest dla uczniów szkoły podstawowej. Prezentowane będą przede wszystkim utwory dostosowane do wieku uczestników. Po przeczytaniu kilku z nich odbędzie się konkurs ze znajomości utworów poety. Wyznaczona komisja wyłoni zwycięzcę oraz wręczy nagrodę. Spotkanie zakończy się pogadanką oraz słodkim poczęstunkiem.

Lokalizacja