Menu rozwijane

Barlinek (województwo zachodniopomorskie)

Barlinek, Rynek Miejski, 6 września, g. 16.00 – 18.00

W „Narodowym Czytaniu” w Barlinku udział wezmą mieszkańcy miasta reprezentujący różne grupy wiekowe. Poczynając od szkół podstawowych, gimnazjów po uczestników Uniwersytetu III wieku. Swoją chęć udziału w czytaniu utworów A. Fredry zadeklarowali również barlineccy radni oraz działacze społeczni. Zaplanowana jest również mała inscenizacja w strojach z epoki.

Lokalizacja