Menu rozwijane

Baranów (województwo wielkopolskie)

Rynek w Baranowie (w przypadku złej pogody sala w Zespole Szkół w Baranowie), g. 16.00-17.00

Narodowe Czytanie organizuje Urząd Gminy w Baranowie. Akcja rozpocznie się od krótkiego przypomnienia życiorysu i twórczości Aleksandra Fredry, następnie zaprezentowane zostaną wybrane bajki i wiersze. Do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy.

Lokalizacja