Menu rozwijane

Zielona Góra

Miejsce: Scena Miasteczka Winiarskiego Radia Zachód, Stary Rynek 24 (przy Ratuszu)

Termin: 8 września, godz. 11.00-12.00.

Informacje dodatkowe: Pana Tadeusza czytać każdy może, więc do tej wspaniałej, literackiej uczty i obcowania z wybornym smakiem języka ojczystego organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Najpiękniejsze fragmenty Pana Tadeusza zabrzmią w wykonaniu reprezentantów władz samorządowych oraz m.in. przedstawicieli lokalnych mediów, artystów, dzieci i młodzieży oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.