Menu rozwijane

Zamość

Miejsce: Wybrane fragmenty Pana Tadeusza, w formie plakatów, prezentowane będą w różnych miejscach miasta, celem zainteresowania arcydziełem literatury polskiej i całym przedsięwzięciem przypadkowych przechodniów. W Bibliotece Głównej (ul. Kamienna 20), przez cały dzień prezentowana będzie epopeja w formie dźwiękowej, z nagrania znajdującego się w zbiorach Książnicy Zamojskiej.

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 9.00-14.00

Informacje dodatkowe: W Bibliotece Głównej (ul. Kamienna 20) oraz Fili Nr 1 (ul. Wyszyńskiego 51 a), Filii Nr 3 (ul. Brzozowa 26 a), Filii Nr 4 (ul. Peowiaków 68) wyeksponowane zostaną różne wydania mickiewiczowskiej epopei, znajdujące się w naszych zbiorach. Wszyscy odwiedzający w tym dniu biblioteki będą zachęcani do cichego czytania wybranych fragmentów. Chętnych zaprosimy również do czytania głośnego i recytacji ulubionych tekstów.