Menu rozwijane

Szczecin

Miejsce: Szczeciński Ogród Różany

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 11.00 - 20.00.

Informacje dodatkowe: Narodowe Czytanie Pana Tadeusza w Szczecinie odbędzie pod nazwą: „Narodowe Czytanie Pana Tadeusza - Księga szczecińska”. Do udziału w czytaniu oprócz szczecińskich aktorów zaproszono również chętnych mieszkańców miasta, a także osoby głuchonieme (które będą recytować językiem migowym z tłumaczem) i osoby niewidome, które odczytają fragmenty poematu zapisane alfabetem Braille`a.

Zasadnicze części poematu czytać będą szczecińscy aktorzy, jednak dla osób zgłaszających się do powszechnego czytania w czwartek 6 września zostaną przeprowadzone specjalne warsztaty nt. zasad czytania wiersza 13. zgłoskowego, każdej osobie zostanie wówczas przydzielony odpowiedni fragment tekstu.
Ponieważ oprócz ludzi swoje losy mają również i książki (Habent sua fata libelli), organizatorzy poszukują najstarszych, bądź wiążących się z ciekawą historią, egzemplarzy Pana Tadeusza znajdujących się w rękach szczecinian. Podczas Czytania obok sceny umieszczone zostanie specjalne stoisko, gdzie specjaliści z Miejskiej Biblioteki Publicznej ocenią przyniesioną książkę, a następnie najciekawsze egzemplarze oraz ich losy zostaną zaprezentowane ze sceny i udostępnione mediom.

Poemat skrócono (zachowując najważniejsze wątki) w taki sposób, aby można było go przeczytać w ciągu 9 godzin.

Godz. 11.00 inauguracja
Czytanie rozpoczyna trzech szczecińskich Tadeuszów
Księgę I deklamuje językiem migowym również osoba głuchoniema
Zaś kończy wiceprezydent Szczecina ds. kultury Krzysztof Soska

Godz. 12.00
Księgę II rozpoczyna Prezydent Szczecina Piotr Krzystek
Czytanie kontynuują aktorzy i jedna osoba głuchoniema, a także jedna osoba niewidoma

Godz. 12.40
Księgę III czytają aktorzy

Godz. 13.10.
Księgę IV czytają młodzi aktorzy teatru Proscenium z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczecinie Dąbiu

Godz.14.10
Księgę V czytają młodzi aktorzy teatru Proscenium z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczecinie Dąbiu

Godz. 14.50.
Księgę VI czytają szczecińscy aktorzy

Godz. 15.20.
Księgę VII czytają szczecińscy aktorzy

Godz. 15.50.
Księgę VIII czytają szczecińscy aktorzy

Godz. 16.30.
Księgę IX czytają szczecińscy aktorzy oraz mieszkańcy Szczecina

Godz. 17.10.
Księgę X czytają szczecińscy aktorzy

Godz. 18.10.
Księgę XI czytają mieszkańcy Szczecina i szczecińscy aktorzy

Godz. 18.30.
Księgę XII czytają mieszkańcy Szczecina i szczecińscy aktorzy