Menu rozwijane

Strzelce Opolskie

Miejsce: Plac Stefana Żeromskiego

Termin: 8 września 2012 roku, od godz. 10.00.

Informacje dodatkowe: planowany program obejmuje Poloneza tańczonego przez Zespół Klik i wszystkich chętnych uczestników akcji oraz czytanie fragmentów 12 ksiąg powieści przerywane koncertem cymbalistów (odtworzonym z płyty CD). W programie akcji znajdzie się również biesiada przy wspólnym stole, wystawa różnych wydań epopei narodowej znajdujących się w zbiorach miejscowej biblioteki oraz wystawa fotografii i rycin przedstawiających scenki z poematu.

Do czytania zostaną zaproszone osoby reprezentujące władze miejskie i powiatowe, dyrektorzy szkół, a także członkowie amatorskich zespołów działających w Strzeleckim Ośrodku Kultury.