Menu rozwijane

Siciny (woj. dolnośląskie)

Miejsce: Biblioteka w Sicinach.

Termin: 8 września 2012 roku od godz. 18.00.


Informacje dodatkowe: w ramach „Wieczoru z Panem Tadeuszem” do czytania całości poematu zaproszeni zostali: wójta Gminy Niechlów Jan Głuszko, sekretarz gminy Wiolettę Stupnicką - Cencorę, nauczycieli szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach, radnych gminy, księdza proboszcza parafii Siciny kanonika Tadeusza Śliwkę, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierę Żuk, członków Stowarzyszenia „Siedmiu” oraz sympatyków poezji z całej gminy.