Menu rozwijane

Pszczyna

Miejsce: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama wybrańców 1.

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 10.00 – 15.30.

Informacje dodatkowe: zwiedzający muzeum będą zapraszani do czytania fragmentów poematu w Sali Lustrzanej gdzie wyłożony będzie pięknie wydany w 1950 roku egzemplarz dzieła naszego wielkiego poety. Każdy uczestnik czytania otrzyma Informator Muzeum z okolicznościową pieczątką. Opieczętowane również zostaną wszystkie przyniesione książki z poematem Pan Tadeusz.