Menu rozwijane

Paryż

Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu (*)

włącza się w Narodowe czytanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Na paryskiej Wyspie Świętego Ludwika mieści się nie tylko bogaty zbiór pierwszych i kolejnych wydań dzieł poety, ale przede wszystkim jego bardzo bogate archiwum i najstarsze Muzeum mickiewiczowskie powstałe w 1903 roku.

Tu bowiem od połowy lat 90-tych XIX wieku do 1926 roku pieczę nad instytucją sprawował najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław. On to właśnie, przekazując bogate zbiory odziedziczone po ojcu, ufundował Muzeum. W zbiorach znajdują się pamiątki rodzinne m. in. różaniec ofiarowany poecie przez Marylę Wereszczakównę, gęsie pióro, kałamarz przenośny i biurko poety, obrączki Celiny i Adama Mickiewiczów, ofiarowane przez księcia Adama Czartoryskiego, pukiel włosów artysty, paszport, odpisy aktu chrztu, świadectwo zgonu, akty nominacji na różne stanowiska, w tym nominacji na profesora Uniwersytetu w Lozannie, profesora Collège de France.

W Bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się bogaty zbiór listów i rękopisów niektórych fragmentów utworów jak: Dziady drezdeńskie 1834, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego 1832 – 1834, czy Rozmowy chorych  1855 - rękopis przywieziony z Konstantynopola po śmierci poety.

Do cennych zbiorów należą fragmenty brulionowe ksiąg Pana Tadeusza: Księgi I i Pieśni Drugiej z Księgi II, fragment Księgi I – Żegota (jest to pierwotnie planowany tytuł dzieła przez poetę): Ojczyzno Litwo moja, ty jesteś jak zdrowie[...] Do gospodarstwa zdatni w naukach mniej pilni, oraz fragment brulionowy Księgi XI.

W środowe poranki do Biblioteki Polskiej zapraszane są dzieci ze szkoły Ecole Nowa Polska, które w tym roku szkolnym rozpoczną spotkania z epopeją narodową Pan Tadeusz. W ich ręce trafi specjalnie przygotowana  i wydana dla nich publikacja, pt. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że goscinna, i wszystkich w gościnę zaprasza.

Podręcznik ten pełen tekstów i ćwiczeń opracowanych na podstawie fragmentów Pierwszej i Trzeciej Księgi Pana Tadeusza pozwoli najmłodszym czytelnikom BPP zbliżyć się do tajników języka mickiewiczowskiego i piękna narodowego eposu.

Czytamy z dziećmi Pana Tadeusza cały rok:

zaproszenie kierowane jest do młodzieży i wszystkich szkół polskich w Paryżu chcących razem z nami czytać i pisać - radośnie odkrywać polskość.

Do dyspozycji w czytelni, do której zapraszamy wszystkich miłośników wieszcza, są również nagrania płytowe tego dzieła, w wykonaniu artystów polskich scen.

            Muzeum Adama Mickiewicza i Czytelnia są otwarte dla publiczności od wtorku do piątku w godzinach od 14:15 do 18:00.

(*) Utworzona w 1838 roku w celu zachowania jedności zniewolonego narodu, Biblioteka Polska w Paryżu (BPP) jest dzisiaj jedną z najważniejszych polskich instytucji kulturalnych poza granicami kraju.

W samym sercu Paryża, 6, Quai d’Orléans, mieści ona bardzo bogaty księgozbiór, czytelnię, pracownię zbiorów specjalnych, unikatowe archiwa, oraz sale muzealne, wśród których znajduje się również jedyna we Francji stała wystawa poświęcona Fryderykowi Chopinowi.

To francuskie stowarzyszenie użyteczności publicznej, które przez swoją działalność zapewnia kulturalną obecność Polski w Europie, wspiera prace badawcze - historyczne, literackie i artystyczne, oraz umacnia kilkuwieczne więzi kulturalne między Francją i Polską.

W murach BPP rozbrzmiewa nieprzerwany od XIX wieku dialog dwóch kultur, ożywiany przez liczne imprezy kulturalne: sympozja i cykle konferencji na tematy historyczne, geopolityczne i kulturowe, koncerty i wystawy.