Menu rozwijane

Nowy Sącz

Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3 (Klub Sztuki - Galeria BWA SOKÓŁ).

Termin: 8 września 2012 roku, od. godz. 16.00 do późnego wieczora.

Informacje dodatkowe: organizatorem Narodowego Czytania Pana Tadeusza w Nowym Sączu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, współorganizatorami: Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida w Nowym Sączu i Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu (scena obchodzi w br. 90-lecie działalności artystycznej).

Wybrane fragmenty Pana Tadeusza czytać będą w kolejności: wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor (Inwokacja), aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego - pod kierunkiem reżysera Janusza Michalika, członkowie Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida - na czele z prezesem Witoldem Kalińskim i Sądeczanie, którzy skorzystają z zaproszenia i zechcą w taki sposób publicznie się zaprezentować.
Mile widziane będą różne wydania naszej epopei narodowej. Liczymy, że uczestnicy tego niezwykłego spotkania przyniosą swoje księgi poematu do MCK SOKÓŁ. Dzięki nagłośnieniu Mickiewiczowskich strof można będzie wysłuchać także w plenerze, na dziedzińcu MCK SOKÓŁ.