Menu rozwijane

Łagiewniki

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1.

Termin: 8 września 2012 roku, od godz.10.00.

Informacje dodatkowe: Pan Tadeusz czytany będzie przez mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Uczestnicy czytania Pana Tadeusza wpiszą się do specjalnej księgi pamiątkowej oraz otrzymają imienne certyfikaty. Akcja rozpocznie się już 7 września br. od projekcji filmu A. Wajdy Pan Tadeusz, na którą zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy.