Menu rozwijane

Kalisz

Miejsce: Dziedziniec Ratusza

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 10.00 - 22.00

Informacje dodatkowe: Czytanie przygotują aktorzy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego (12 osób), a pieczę organizacyjną nad całością przygotowań sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka.

Nagłośnienie poprowadzone z dziedzińca Ratusza na Główny Rynek pozwoli na wysłuchanie poematu również mieszkańcom i turystom przebywającym na kaliskiej Starówce. Kaliskie Czytanie rozpocznie się uroczystym POLONEZEM Wojciecha Kilara w wykonaniu młodzieży z Teatru Pieśni i Tańca „Patrimonium” na Głównym Rynku. W hallu Ratusza natomiast dostępna będzie wystawa różnych wydań Pana Tadeusza ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podczas imprezy dyżury pełnić będą uczniowie szkół kaliskich w strojach z epoki. Ponadto, czytanie IX Księgi pt. „Bitwa” poprzedzi program przygotowany przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych. Słuchacze, przybyli na dziedziniec w ubiorach historycznych, otrzymają pamiątkowe egzemplarze dzieła Adama Mickiewicza.