Menu rozwijane

Ciechanów

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna (Biblioteka Główna), ul. Batalionów Chłopskich 15 oraz Błonia przed Zamkiem Książąt Mazowieckich.

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 10.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00.

Informacje dodatkowe: każdy, kto przybędzie do biblioteki będzie mógł wziąć udział w czytaniu Mickiewiczowskiej epopei - krótkiego (10 min.) ulubionego fragmentu poematu. Szczegóły akcji i zapisy w każdej placówce MBP w Ciechanowie. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia ze sobą własnego egzemplarza Pana Tadeusza.

Wspólne czytanie Pana Tadeusza organizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbędzie się trakcie trwania imprezy plenerowej „Spotkania z Historią” na Błoniach pod Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, które odbędą się pod hasłem „Potop szwedzki - śladami trylogii”. Organizatorzy proszą o przyniesienie własnych egzemplarzy dzieła Adama Mickiewicza.