Menu rozwijane

Bydgoszcz

Miejsce: Akcja odbywać ma się w wielu miejscach na terenie miasta, głównie w Parku im. Jana Kochanowskiego, przy gmachu Teatru Polskiego i Pomniku Łuczniczki. Do czytania zaproszeni zostali przedstawiciele władz Bydgoszczy, aktorzy Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz mieszkańcy miasta.

Termin: 8 września 2012 roku, godz. 11.00 – 22.00

Informacje dodatkowe:

 • Fundacja Bookcrossing Jolanty Niwińskiej organizuje akcję w szkołach bydgoskich oraz czytanie w Bibliotece Pedagogicznej.
 • Bydgoska Rada Seniorów wyjeżdża do Inowrocławia na Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych i tam organizują czytanie. W ramach tej akcji zespół taneczny „Cyganeria” Wandy Maćkowskiej będzie czytał w domach sanatoryjnych w Inowrocławiu.
 • Pani Kornelia Kijak (Bydgoska Rady Seniorów) organizuje czytanie w sanatorium w podbydgoskiej Smukale godz. 15:00.
 • Pan Kordian Kaniecki (Bydgoska Rady Seniorów) czytać będzie u niepełnosprawnych bydgoszczan w ich mieszkaniach godz. 18.00 – 19.30.
 • Teatr Nasza Klasa (seniorzy) będzie czytał w Parku im. Jana Kochanowskiego od godz. 16.00.
 • Radio PIK planuje czytanie fragmentów na antenie radiowej.
 • TVP Bydgoszcz zaplanowała utworzenie kącika czytania „Pana Tadeusza” podczas odbywającego się 8 września dnia otwartego TVP. Gościem specjalnym akcji w Bydgoszczy ma być licząca sobie 90 lat pani Kamila Wysocka z bydgoskiego Domu Dziennego Pobytu, która zna na pamięć „Pana Tadeusza”, godz. 10.00 -17.00.
 • W Parku im. Jana Kochanowskiego planowana jest akcja liberacka (liberatura) współorganizowana przez dwie pracownie Literatury oraz Plastyki MCK, godz. 15.00-15.30.
 • TPB planuje przeprowadzenie akcji czytania w szpitalach bydgoskich – Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, godz. 15.30 – 16.30.
 • Pracownia Teatru i Tańca MCK przygotuje czytanie prowadzone przez zespoły działające przy Pracowni: Teatr przy Stoliku (godz. 14:00-18:00) i Eksperymentalna Grupa Teatralna Raban (godz. 12:00-14:00)
 • Planowane jest uruchomienie Alei Książek Uwolnionych w Parku im. Jana Kochanowskiego, godz. 11.00-22.00.
 • W Parku im. Jana Kochanowskiego, przed Teatrem Polskim i przy Pomniku Łuczniczki stanie sześć stolików, na których znajdą się po dwie księgi. Czytać będą studenci, uczniowie, bydgoszczanie (godz. 11.00-22.00) oraz aktorzy TPB. Czytanie I księgi na scenie. Rozpoczyna inwokacją prezydent Rafał Bruski.

9 września 2012, godz. 11.00-21.00

 • Zespół pałacowy w Ostromecku: czytania w obu pałacach Ostromeckach, w którym w godz. 15-17 wezmą udział oficjele z gminy Dąbrowa Chełmińska, szkoła w Ostromecku i mieszkańcy miejscowości. Dodatkowo: prezentacje strojów z epoki, konkursy.