Menu rozwijane

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – Regulamin oraz wykaz Instytucji zgłaszających 

Formularze zgłoszeniowe są interaktywnymi plikami PDF
Należy wypełnić pola do edycji i zapisać plik.

Poprawne zgłoszenie kandydata następuje, gdy instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów prześle w terminie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wraz z kompletem wymaganych podpisów i pieczęci) oraz krótki opis działalności podmiotu (maksymalnie do 600 znaków), który przygotowuje kandydat. Plik powinien zostać zatytułowany: Opis działalności. Więcej szczegółów w regulaminie.