Menu rozwijane

Zdzisław Sokal

Członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Doradca Prezydenta RP.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1994–1996 pełnił funkcję dyrektora finansowego i szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Bank S.A. – Bankowy Dom Handlowy sp. z o.o. Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern sp. z o.o. W latach 2003–2004 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Od 2004 do 2006 roku prezes zarządu SKK Finanse sp. z o.o.

W latach 2006–2007 doradca prezesa w PKO BP S.A., następnie wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. W latach 2006–2007 przewodniczący Rady Nadzorczej KredoBank Ukraina.

Od 2007 do 2013 roku członek zarządu NBP nadzorujący obszar rachunkowości i stabilności finansowej, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów.

W latach 2015–2019 członek Komisji Nadzoru Finansowego, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i członek zarządu International Association of Deposit Insurers w Bazylei.