Menu rozwijane

Dr hab. Piotr Wachowiak

Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi w organizacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania projektami.

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Przewodniczący Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, członek Rady ds. Planu Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii.