Menu rozwijane

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Były długoletni Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i finansów, konkurencyjności i marketingu, efektywności instytucjonalnej, zarządzania jakością, a także audytu strategicznego.

Poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradczym.

W latach 2009-2010 był szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A, Axa Polska, Centrum Giełdowego S.A. Jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, a także członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego CHER (Consortium for Higher Education) w Kassel (Niemcy).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.