Menu rozwijane

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Światowej sławy otochirurg, specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej.

Od 1994 roku Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 roku Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii.

Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (w 1992 roku), do pnia mózgu (w 1998 roku) oraz ucha środkowego (w 2003 roku).

W 2002 roku opracował, po raz pierwszy na świecie, program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych. W 2004 roku zoperował pierwsze na świecie dziecko z takim typem niedosłuchu. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego” została wdrożona w ponad 50 światowych ośrodkach.

Dotychczas wykonał łącznie ponad 210 tysięcy operacji, głównie poprawiających słuch. Opublikował ponad 5 tysięcy publikacji, doniesień kongresowych, monografii, w tym powieść filmową „Powrót Beethovena”, libretto musicalu „Przerwana Cisza” oraz liczne wiersze i scenariusze filmów naukowych i dokumentalnych.

Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” (w 1993 roku), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (w 1996 roku) oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (w 2003 roku).

Profesor Honorowy trzech uczelni w USA, Azji i Europie m. in. Uniwersytetu w Provo, oraz dr h.c.  Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie oraz uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012 roku.

W 2020 roku nagrodzony przez Prezydenta RP Indywidualną Nagrodą Gospodarczą.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Honorowy Obywatel m. st. Warszawy. Odznaczony przez Króla Belgii, Prezydentów Ukrainy, Gruzji i Papieża Franciszka.