Menu rozwijane

Beata Daszyńska–Muzyczka

Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza.

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advanced Leadership Programme  w ICAN Institute przy Harvard Business Review.

Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym kierowała wdrożeniami strategicznych projektów, takich jak nowy model oddziału czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości, a także dyrektora Obszaru Partnerstwa HR.

Członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej. Przewodnicząca Rady Programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zasiada w Kapitule Rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju, w Radzie Programowej Kongresu ICAN Management Review, a także w Radzie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W latach 2019–2021 uhonorowana nagrodami: Nagroda Prometejska im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – kategoria ekonomia, Manager Award – wyróżnienie za dalekowzroczność biznesową i utworzenie Funduszu Trójmorza, Order Krzyża Terra Mariana – estońskie odznaczenie państwowe za wkład w rozwój współpracy gospodarczej w ramach Inicjatywy Trójmorza.