Menu rozwijane

INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
2. Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
4. Akademia Sztuki Wojennej
5. APPLiA – Związek Pracodawców AGD
6. Beskidzka Izba Gospodarcza
7. Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
8. Business Centre Club
9. Bytomska Izba Przemysłowo–Handlowa
10. Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
12. Centrum im. Adama Smitha
13. Centrum Nauki Kopernik
14. Dolnośląscy Pracodawcy
15. Dolnośląska Izba Gospodarcza
16. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
17. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
18. Federacja Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
19. Forum Obywatelskiego Rozwoju
20. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
21. Forum Związków Zawodowych
22. Fundacja Firmy Rodzinne
23. Fundacja Innowacyjna Polska
24. Fundacja KIR na rzecz rozwoju cyfryzacji Cyberium
25. Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
26. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
27. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
28. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
29. Fundacja Polska Bezgotówkowa
30. Fundacja Polska Przedsiębiorcza
31. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
32. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!
33. Fundacja Startup Poland
34. Fundacja Technotalenty
35. Fundacja Zaawansowanych Technologii
36. Gdański Uniwersytet Medyczny
37. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
38. Geodezyjna Izba Gospodarcza
39. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
41. Górnicza Izba Przemysłowo–Handlowa
42. Hutnicza Izba Przemysłowo–Handlowa
43. Iławska Izba Gospodarcza
44. Instytut Adama Mickiewicza
45. Instytut Biznesu Rodzinnego
46. Instytut Jagielloński
47. Instytut Sobieskiego
48. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
49. Izba Bawełny w Gdyni
50. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
51. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
52. Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
53. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
54. Izba Gospodarcza Gazownictwa
55. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
56. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
57. Izba Gospodarcza Medycyna Polska
58. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
59. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
60. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
61. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
62. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
63. Izba Gospodarki Elektronicznej
64. Izba Projektowania Budowlanego
65. Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo–Szkolnej
66. Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
67. Izba Przemysłowo–Gospodarcza w Suwałkach
68. Izba Przemysłowo–Handlowa Gospodarki Złomem
69. Izba Przemysłowo–Handlowa Południowej Wielkopolski
70. Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
71. Izba Przemysłowo–Handlowa w Białymstoku
72. Izba Przemysłowo–Handlowa w Krakowie
73. Izba Przemysłowo–Handlowa w Legnicy
74. Izba Przemysłowo–Handlowa w Lublinie
75. Izba Przemysłowo–Handlowa w Rzeszowie
76. Izba Przemysłowo–Handlowa w Tarnowie
77. Izba Przemysłowo–Handlowa w Tarnowskich Górach
78. Izba Przemysłowo–Handlowa w Toruniu
79. Izba Przemysłowo–Handlowa Województwa Kujawsko–Pomorskiego
80. Izba Przemysłowo–Handlowa Ziemi Radomskiej
81. Konfederacja „Lewiatan”
82. Konińska Izba Gospodarcza
83. Koszalińska Izba Przemysłowo–Handlowa
84. Krajowa Izba Gospodarcza
85. Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”
86. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
87. Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej Digicom
88. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
89. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
90. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie
91. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
92. Krajowa Rada Izb Rolniczych
93. Krajowa Rada Spółdzielcza
94. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
95. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
96. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
97. Lubelska Izba Rzemieślnicza
98. Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa
99. Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych
100. Mazowiecka Izba Gospodarcza
101. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
102. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
103. MIT Enterprise Forum CEE
104. Naczelna Izba Aptekarska
105. Naczelna Izba Lekarska
106. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
107. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
108. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
109. Narodowe Centrum Kultury
110. Narodowe Centrum Nauki
111. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
112. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
113. Norda – Regionalna Izba Przedsiębiorców
114. NSZZ „Solidarność”
115. Odlewnicza Izba Gospodarcza
116. Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców
117. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
118. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
119. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
120. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
121. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
122. Okręgowa Izba Przemysłowo–Handlowa w Tychach
123. Opolska Izba Gospodarcza
124. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
125. Państwowa Inspekcja Pracy
126. Pleszewska Izba Gospodarcza
127. Płońska Izba Gospodarcza
128. Podkarpacka Izba Gospodarcza
129. Politechnika Warszawska
130. Politechnika Wrocławska
131. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
132. Polska Agencja Kosmiczna
133. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
134. Polska Akademia Nauk
135. Polska Federacja Producentów Żywności
136. Polska Grupa Motoryzacyjna
137. Polska Izba Artykułów Promocyjnych
138. Polska Izba Biomasy
139. Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza
140. Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
141. Polska Izba Budownictwa
142. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
143. Polska Izba Firm Szkoleniowych
144. Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
145. Polska Izba Gospodarcza Czystości
146. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
147. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
148. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
149. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
150. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
151. Polska Izba Handlu
152. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
153. Polska Izba Konstrukcji Stalowych
154. Polska Izba Lnu i Konopi
155. Polska Izba Magazynowania Energii
156. Polska Izba Mleka
157. Polska Izba Motoryzacji
158. Polska Izba Ochrony
159. Polska Izba Opakowań
160. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
161. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
162. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
163. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED
164. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY
165. Polska Izba Przemysłu Targowego
166. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
167. Polska Izba Spedycji i Logistyki
168. Polska Izba Systemów Alarmowych
169. Polska Izba Turystyki
170. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
171. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”
172. Polska Organizacja Turystyczna
173. Polska Rada Biznesu
174. Polski Fundusz Rozwoju S.A.
175. Polski Instytut Badań i Rozwoju
176. Polski Instytut Ekonomiczny
177. Polski Komitet Energii Elektrycznej
178. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
179. Polski Związek Producentów Farb i Klejów
180. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
181. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
182. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
183. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
184. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
185. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
186. Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych
187. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
188. Polskie Towarzystwo Gospodarcze
189. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
190. Powiatowa Izba Gospodarcza
191. Północna Izba Gospodarcza
192. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
193. Puławska Izba Gospodarcza w Puławach
194. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
195. Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
196. Redakcja „Forbes”
197. Redakcja „Gazeta Bankowa”
198. Redakcja „Polish Market”
199. Redakcja „Przegląd Techniczny”
200. Redakcja „Puls Biznesu”
201. Redakcja Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
202. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
203. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
204. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
205. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
206. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
207. Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Częstochowie
208. Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Gliwicach
209. Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Lesznie
210. Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Radomsku
211. Sądecka Izba Gospodarcza
212. Sieć Badawcza Łukasiewicz
213. Skierniewicka Izba Gospodarcza
214. Słupska Izba Przemysłowo–Handlowa na Region Słupski
215. Stargardzka Izba Gospodarcza
216. Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa
217. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
218. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
219. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
220. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
221. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
222. Stowarzyszenie Hydrogen Poland
223. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
224. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
225. Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
226. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
227. Stowarzyszenie Papierników Polskich
228. Stowarzyszenie Polska Wódka
229. Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
230. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
231. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
232. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
233. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego
234. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
235. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA)
236. Sudecka Izba Przemysłowo–Handlowa
237. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
238. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
239. Towarzystwo Ekonomistów Polskich
240. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski
241. Unia Metropolii Polskich
242. Unia Miasteczek Polskich
243. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
244. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
245. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
246. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
247. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
248. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
249. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
250. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
251. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
252. Uniwersytet Warszawski
253. Uniwersytet Wrocławski
254. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
255. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego
256. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
257. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
258. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
259. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
260. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
261. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
262. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
263. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
264. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
265. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
266. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
267. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
268. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
269. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
270. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
271. Warszawska Izba Gospodarcza
272. Warszawski Instytut Bankowości
273. Warszawski Uniwersytet Medyczny
274. Wielkopolska Izba Budownictwa
275. Wielkopolska Izba Gospodarcza
276. Wielkopolska Izba Przemysłowo–Handlowa
277. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
278. Wschodnia Izba Gospodarcza
279. Wyższy Urząd Górniczy
280. Zachodnia Izba Przemysłowo–Handlowa
281. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
282. Związek Banków Polskich
283. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
284. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska
285. Związek Miast Polskich
286. Związek Polskie Okna i Drzwi
287. Związek Polskiego Leasingu
288. Związek Powiatów Polskich
289. Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”
290. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
291. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
292. Związek Pracodawców Klastry Polskie
293. Związek Pracodawców Kolejowych
294. Związek Pracodawców Polska Miedź
295. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
296. Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO–PAK
297. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
298. Związek Producentów Cukru w Polsce
299. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
300. Związek Rzemiosła Polskiego
301. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
302. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego