Menu rozwijane

Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Nagroda przyznawana jest corocznie.

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści wpisu

25 stycznia 2022 r. w Kancelarii Prezydenta RP zebrała się Kapituła Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, pod przewodnictwem jej Sekretarza Ministra Wojciecha Kolarskiego. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac na bieżącą VII edycję Nagrody. Kapituła uzgodniła, że zwróci się do Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, laureatów poprzednich edycji, a także do Rad przy Prezydencie RP z prośbą o przesłanie rekomendacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń w tegorocznej edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” upływa 30 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 695 26 56, 22 695 28 18, 22 695 21 59
e–mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
ul. Wiejska 10
00–902 Warszawa

z dopiskiem: „Dla Dobra Wspólnego”

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • Człowiek – lider
 • Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
 • Instytucja – organizacja
 • Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Celem Nagrody jest:

 • wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
 • wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
 • zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Relacje z poprzednich edycji:

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

Skład Kapituły:

 • Wojciech Kolarski – Sekretarz Kapituły, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
 • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady do spraw Społecznych przy Prezydencie RP >> NRR; Kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW;
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Renata Koźlicka–Glińska – Dyrektor Programowy, Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności;
 • prof. dr hab. Ewa Leś – Członek Rady do spraw Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej >> NRR, pracownik badawczo–dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW w latach 2009–2019;
 • Przemysław Omieczyński – Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości;
 • ks. dr Wojciech Sadłoń – Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego;
 • ks. dr Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
 • Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie, b. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności;
 • dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja.

śp. Piotr Pawłowski –  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja, członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w latach 2016–2018

śp. ks. Stanisław Jurczuk [zm. 11.04.2020] członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;

Kapitułę Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” powołano 12 lipca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim.
Zobacz relację>>

DDW Logo.jpg [467.96 KB]