Menu rozwijane

E6bifw-XIAoSx4N.jpg [120.43 KB]

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia, by lepiej poznać ich problemy oraz wypracować najlepsze rozwiązania. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi. Projekt koordynował Łukasz Rzepecki, Doradca Prezydenta RP.

W ramach cyklu spotkań #MłodziwPałacu w konsultacjach wzięło udział 162 organizacji: stowarzyszenia i fundacje młodzieżowe, młodzieżówki partyjne, organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, organizacje z Rady Dialogu Społecznego, Młodzieżowe Rady, organizacje studenckie, harcerskie i sportowe. Dyskutowano m.in. o trudnościach przy wchodzeniu na rynek pracy, zmianach w edukacji, wsparciu psychologicznym i psychiatrycznym dla młodych ludzi w okresie pandemii.

– Pałac Prezydencki zawsze będzie otwarty na dialog z młodymi ludzi – deklaruje Łukasz Rzepecki.

Efektem tych rozmów była decyzja Prezydenta RP Andrzeja Dudy o powołaniu w październiku 2021 r. Rady ds. Młodzieży w strukturach Narodowej Rady Rozwoju. To pierwsze w historii ciało doradcze skupione wokół Prezydenta RP, służące wzmocnieniu debaty na temat spraw poświęconych młodzieży.

Rada ds. Młodzieży >>