Menu rozwijane

Istnieją trzy sposoby zgłoszenia swojej sprawy do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej:

 • Zgłoszenie listowne
  List powinien zawierać adres wraz z numerem telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej sprawę, opis sprawy oraz kopie istotnych dla sprawy dokumentów. Korespondencję należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

 • Zgłoszenie drogą elektroniczną
  Za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Prezydent.pl
   
 • Zgłoszenie telefoniczne
  Infolinia biura dostępna pod numerem 48 22 695 11 11 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00

Do każdej sprawy wyznaczany jest pracownik merytoryczny, który:

 • zapoznaje się z dokumentami,
 • rozpoznaje stan faktyczny i prawny,
 • dokonuje analizy przepisów pod kątem danej sprawy,
 • podejmuje decyzję co do dalszego procedowania:
  - udziela odpowiedzi listownej – pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a w uzasadnionych przypadkach podejmuje także interwencję we właściwym organie lub instytucji,
  - gdy uzna to za konieczne podejmuje kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą sprawę lub zaprasza ją na spotkanie osobiste w siedzibie biura.